TERMOGRAFIA

Termografia - co to takiego?

 

Termografia jest metodą badawczą umożliwiającą wizualizację i zarejestrowanie rozkładu temperatury na powierzchni obiektów. Jest to metoda bezdotykowa. W celu otrzymania obrazu termicznego badanego obiektu (tzw. termogramu) wykorzystywane jest promieniowanie podczerwone wysyłane przez ten obiekt. Układ zobrazowania aparatury termograficznej umożliwia obserwację w wizjerze kamery obrazu cieplnego. Jeżeli powierzchnia badanego obiektu jest jednorodna (ma jednakowy współczynnik emisyjności), wówczas obraz ten przedstawia rozkład temperatury.

Przydatność pomiarów

 

Kontrole termograficzne mają w budownictwie wiele zastosowań. Do najpopularniejszych należą:

  • weryfikacja jakości wykonania ocieplenia przegród zewnętrznych budynku, można sprawdzić czy warstwa termoizolacji została równo ułożona, czy spełnia zakładane parametry termiczne, czy jej ułożenie odpowiada projektowi, czy wszystkie niezbędne powierzchnie zostały prawidłowo docieplone,
  • ocena stanu ocieplenia przegród zewnętrznych w budynkach użytkowanych, pozwala na ocenę stopnia zużycia warstwy termoizolacji, lokalizację ewentualnych jej uszkodzeń, ubytków, zawilgoceń, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do napraw czy modernizacji,
  • znalezienie przyczyn wychłodzeń ścian, podłóg, stropów jeżeli jest odczuwalne ich zimno,
  • określenie przyczyn powstawania pleśni i grzybów na ścianach, stropach, podłogach,
  • lokalizacja wycieków z instalacji c.o. lub wod-kan, a także określenie ich przebiegu
    wewnątrz ścian lub podłóg,
  • przeciwpożarowa kontrola instalacji elektrycznej,
  • weryfikacja jakości wykonania oraz osadzenia okien, drzwi, wyłazów dachowych,
  • detekcja przecieków powietrznych (we współpracy z urządzeniami do blower door testów).

Jak czytać termogramy

 

Termogram przeważnie pokazuje wyższe temperatury w barwach cieplejszych np. kolor czerwony, żółty, biały natomiast temperatury niższe są prezentowane w barwach chłodniejszych np. kolor granatowy, fioletowy. Najczęściej stosowanymi paletami barw są: stal (od białego przez kolor żółty do granatu i fioletu) oraz tęcza (od czerwonego przez kolor żółty i zielony do granatowego).

Jak czytać termogramy, termogram z zewnątrz - www.TermoOptimal.pl

Kolory na poszczególnych termogramach mogą oznaczać różne temperatury w zależności od przyjętej skali temperaturowej dla każdego z nich. Dlatego w celu właściwej interpretacji termogramu należy uwzględniać nie tylko odcień koloru ale również konkretną odpowiadającą mu na danym zobrazowaniu wartość temperatury. Można ją znaleźć najczęściej na specjalnej skali umieszczonej po prawej stronie obrazu.

Na termogramie wykonanym od strony zewnętrznej miejscom odwzorowanym w cieplejszych barwach  odpowiadają temperatury wyższe wskazujące fragmenty przegrody o gorszej izolacyjności, lokalnie zwiększonych stratach ciepła itp. W przypadku termogramów wykonanych od strony wewnętrznej ogólna zasada interpretacji jest odwrotna - obszarom o gorszej izolacyjności odpowiadają niższe temperatury widoczne na termogramie jako kolory ciemniejsze.

Jak czytać termogramy, termogram z wewnątrz - www.TermoOptimal.pl

Dodatkową pomocą są oznaczane na termogramach miejsca punktowego wskazania temperatury (opisywane np. jako „Sp1, Sp2”), obszary lub linie rozkładu temperatury oraz umieszczane dodatkowo opisy i komentarze.

Wyślij zapytanie

Wymagany

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapytanie wysłane.

Odpowiemy wkrótce.

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Sprzęt i wyposażenie do realizacji badań termograficznych

 

Podstawowym narzędziem służącym do wykonywania pomiarów jest kamera termowizyjna. Posiada ona detektor promieniowania podczerwonego oraz oprogramowanie pozwalające na jego przetworzenie w obraz. Kamery wyposażone są także w standardowe obiektywy fotograficzne, co pozwala na równoczesne wykonanie termogramu i zdjęcia. To znacznie ułatwia określenie lokalizacji badanej powierzchni.

 

Aby zapewnić dużą dokładność pomiarów warto stosować kamery o rozdzielczości detektora przynajmniej 320x240 pikseli oraz czułości termicznej poniżej 0,05 stopnia celsjusza. Zapewni to właściwą jakość analizowanych termogramów. Kamery o słabszych parametrach mogą być wykorzystywane np. do wstępnej oceny jakości wykonania stolarki okiennej. Nie zalecamy ich jednak do dokładnej kontroli rozkładu temperatury na powierzchni przegród zewnętrznych a tym bardziej realizacji pełnych profesjonalnych raportów zgodnych z normą. Przydatne również są wymienne obiektywy montowane stosownie do specyfiki badanego obiektu.

Najczęściej wykorzystywana przez nas kamera to FLIR model T460 zapewniający czułość termiczną poniżej 0,03 stopnia celsjusza oraz rozdzielczość detektora 320x240 pikseli z możliwością podbicia do 640x480.

Do analizy termogramów wykorzystujemy profesjonalne oprogramowanie FLIR TOOLS+.

Kamera FLIR T460 - www.TermoOptimal.pl

Termografia wsparta sprzętem do Blower Door Testów

 

Aby wykorzystać kamerę termowizyjną do detekcji przecieków powietrznych niezbędne jest wytworzenie stałej różnicy ciśnień po obu stronach przegrody o wartości nie mniejszej niż 5 Pa. To jest wymóg określony w normie PN-EN 13187. Wynika z niego, że w warunkach naturalnych dokładny pomiar termowizyjny w tym zakresie jest prawie niemożliwy m.in. ze względu na działanie wiatru na budynek oraz występujący wewnątrz niego  konwekcyjny ruch powietrza ogrzewanego.

Zobacz video

Zobacz więcej materiałów video na naszym kanale

Dlatego stosujemy urządzenia do realizacji testów szczelności budynków (Blower Door Test) jako wsparcie kontroli termograficznej. Dzięki wytworzonej i kontrolowanej stabilnej dużej różnicy ciśnień pomiędzy budynkiem a otoczeniem (np. 20, 30 lub 50 Pa) możemy z powodzeniem zlokalizować przecieki powietrzne oraz dodatkowo zweryfikować wychładzanie warstw termoizolacji na skutek infiltracji w nich powietrza zewnętrznego.

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych termogramów wykonanych w warunkach naturalnych oraz  ponownie w tym samym miejscu przy wytworzonej różnicy ciśnień. Wnioski na temat dokładności kontroli są oczywiste. Więcej na temat wykonywanych przez nas pomiarów szczelności powietrznej budynków można znaleźć na naszej stronie: www.BlowerDoorTest.pl.

Podstawy prawne

 

Zasady przeprowadzania kontroli termograficznych oraz interpretacji termogramów określa norma
PN-EN 13187: „Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni” wprowadzona w Polsce w roku 2001 w ramach unifikacji polskich przepisów w tym zakresie z przepisami Unii Europejskiej.

Zgodnie z zaleceniami normy w ślad za zrealizowanymi pomiarami redaguje się pełen raport termograficzny lub raport z uproszczonej kontroli. Raporty co do zasady wskazują tylko miejsca zlokalizowanych wad.

Ograniczenia pomiarów i dokładność kontroli

 

Dla prawidłowego pomiaru termograficznego w budownictwie niezbędne jest zapewnienie znacznej różnicy temperatur po obu stronach analizowanej przegrody zewnętrznej budynku. Z tego względu kontrole w budynkach ogrzewanych realizuje się najczęściej w sezonie grzewczym, przede wszystkim w najchłodniejszych jego dniach. Latem z powodzeniem można wykonywać badania dla budynków klimatyzowanych oraz chłodni w których istnieje możliwość obniżenia temperatury wewnętrznej.

 

Ważne są również warunki atmosferyczne w czasie przeprowadzanej kontroli oraz na 12 lub 24 godziny przed nią. Pomiarom nie sprzyja nasłonecznienie, silnie zmienne warunki atmosferyczne, intensywne opady. Najkorzystniejszymi warunkami dla kontroli jest pochmurna noc, przynajmniej kilka godzin po zmroku lub przed świtem. Pomiary w ciągu dnia wykonuje się tylko przy stabilnym, utrzymującym się dłuższy czas zachmurzeniu. Dobór najkorzystniejszych warunków atmosferycznych do przeprowadzenia kontroli dokonuje się każdorazowo uwzględniając cel kontroli oraz typ, wielkość i położenie badanego budynku.

 

Termo Optimal Sp. z o.o. 

ul. Pomorska 17a, 03-101 Warszawa

NIP: 524 29 34 648, KRS: 0000955016

mBank PLN: 95 1140 2004 0000 3802 8221 6366

o nas

realizacje

klienci

kontakt

copyright ©  2016 Progress Energy Sp. z o.o.